Med över 2000 våtrumsanmälningar kan ni lita på att vi vet vad vi håller på med.  Kolla in GVK för att ser vår auktorisation


AB SVENSK VÅTRUMSKONTROLL


Vi är aktoriserade hos GVK, AB Svensk Våtrumskontroll  


Detta betyder att ni som kunder kan vara säkra på att jobbet blir korrekt utfört. Samtliga våra montörer är auktoriserade och ni får ett våtrumsintyg när vårt arbete är slutfört 

"GVK (Golvbranschens VåtrumsKontroll) är en stiftelse som består av organisationer och företag som arbetar för att komma tillrätta med vattenskador i Svenska våtutrymmen.


Via GVK ger dessa organisationer och företag tillsammans ut branschregler för tätskikt i våtrum. Det gemensamma målet är att minska vattenskadorna i våra våtutrymmen. Detta då bristfälligt utförda tätskikt i våtrum har medfört stora skadekostnader under årens lopp.


GVKs verksamhet omfattas av arbeten med golvbeläggningar och väggbeklädnader i våtrum och administreras genom stiftelsens bolag AB Svensk Våtrumskontroll. GVK har samordnat och skapat en helhetssyn på hur ett tätt våtrum ska utföras. De återkommande kontrollerna bidrar till att upprätthålla en hög kvalitet i utförandet och ger hela tiden nya erfarenheter, för ständiga förbättringar."